dijous, 8 de maig del 2008

TARONGERS


El paisatge de la Valldigna està acaparat per cultius de tarongers, beneficiats per l´abundància d´aigua a les diverses fonts, a l´alta pluviometria (més de 1000 mm. anuals en alguns indrets), i les temperatures benignes (uns 17 graus de mitjana anual i pràctica absència de gelades).