dijous, 8 de maig del 2008

BARX


Aquest poble d´uns 1000 habitants es situa en una foieta, entre les serres del Montdúver i el Buixcarró. Aquesta foieta és un poljé, ço és, una superfície en la qual les aigües de pluja no tenen eixida a la mar. En aquest cas, hi ha un avenc en les proximitats del poble que fa de sumidor. L´aigua entra en el subsol, i renaix per algunes fonts de la Valldigna.